Referat fra generalforsamling i FFK

Generalforsamling 2021 Kære medlem Som tidligere annonceret blev dette års generalforsamling afholdt TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 19:00.  Som følge af Covid 19 blev den afholdt digitalt. Referat fra generalforsamlingen kan hentes her:...

Nyt fra DFUs bestyrelse

DFUs nye bestyrelse der blev valgt på det ekstraordinære delegeretmøde i december har netop udsendt et nyhedsbrev til alle dommere:   Du kan læse mere om brevet her og downloade som en pdfdokument: Nyhedsbrev fra...