Nyt fra:

    FFKs ordinære generalforsamling der blev afviklet torsdag den 9. februar

    Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. du kan se de nu gældende vedtægter her på hjemmesiden

    Der var genvalg af Henning Elkjær som kasserer og Kent Bøgelund som bestyrelsesmedlem

    Lars Nordlund genopstillede ikke, og afløses af Hans-Henrik Højte Hansen, mens Torben Radoor valgtes til supleant