Referat fra Årets generalforsamling

Mødet startede med overrækkelse af klubbens forskellige nomineringer.

Årets spire: Sebastian Serup

Årets ungdomsdommer – Pistolen – Erkan Ekici

Talentlegatet – Faruk Iriskic

Divisionsdommerpokalen: Sebastian Tornhøj Nielsen & Tarik Kabiljagic & Jacob Gerner Rasmussen & Anders Eriksen & Rie Louise Rasmussen.

Humørlegatet: Kenneth Sørensen

FFKs hædersbevisning. – Hornet: Niels Høg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Einar Bo Pedersen valgt.
 2. Valg af stemmetællere. Franck Beck og Torsten Kongsgaard blev valgt
 3. Bestyrelsens beretning, ved formanden Beretningen er taget til efterretning.
 4. Forelæggelse af regnskab og præsentation af indeværende års budget: Regnskabet og budget forelagt.
 5. Fastlæggelse af kontingent og kampafgift for indeværende år. kontingent fastsat efter forslag fra salen kampafgift fastsat til 0
 6. Behandling af indkomne forslag ingen forslag fremsendt.
 7. Valg:
 1. Formand valgt Michael Jensen
 2. 1 bestyrelsesmedlem Dennis Vikkelsø
 3. 1 bestyrelsesmedlem valgt for 1 år Søren Stagaard
 4. 1 bestyrelsessuppleant Sebastian Tornhøj
 5. 2 revisorer Franck Beck og Torsten Kongshøj
 6. 1 revisorsuppleant Jørgen Drejer
 1. Eventuelt