Forstå FFK`s fastsættelse af kampafgift

Hvem skal opkræve kampafgiften?
Alle dommere som dømmer kampe, der ikke er påsat af DBU, DBU`s lokalunioner, Fyns Fodbolddommer Klub, eller som dømmer kampe hvor der ikke er en samarbejdsaftale med DFU / FFK.
Det betyder at alle de kampe der dømmes i en privatturnering er omfattet af reglerne om kampafgift.

Hvad er en kampafgift:
En kampafgift er en omkostningsgodtgørelse, som FFK opkræver ved de kamparrangører der ikke har en samarbejdsaftale. Med DFU eller direkte med FFK. Kampafgiften skal være med til at dække den lange række af udgifter som er direkte forbundet til den faglige udvikling som alle dommere får del af som medlem af FFK. Kampafgiften er med andre ord med til at højne det faglige niveau for alle dommere i FFK.

Hvordan ved man hvem der skal betale?
Kampafgiften skal opkræves ved alle de klubber / kamparrangører der benytter en dommer fra FFK. Da der ikke foreligger en samarbejdsaftale med den arrangerende klub / turnering, er der ingen regler for hvad en dommer må opkræve i honorar eller i kampafgift.

Den eneste regel du som dommer skal overholde, er den grænse for omkostningsgodtgørelse der er fastsat af Skat.
For året 2018 betyder det, at du maksimalt må opkræve en samlet omkostningsgodtgørelse pr. kamp / pr. arrangement på kroner 500,- pr. dag. Det betyder, at såfremt en privatturnering ikke har indgået en samarbejdsaftale med FFK, så er det alene den af Skat fastsatte grænse der kan diktere hvad et honorar kan fastsættes til.

Hvornår fastsættes en kampafgift i FFK?
Fastsættelsen af en kampafgift sker hvert år på FFK`s generalforsamling. Tirsdag den 6. februar 2018 vedtog generalforsamlingen i FFK, at kampafgiften for 2018 skulle fastsættes til kroner 40,- pr. kamp / pr. påsætning

Hvorfor opkræver vi en kampafgift?
I FFK ønsker vi at alle dommere tilbydes de absolut bedste rammer for at præstere på højt niveau i alle kampe. Det kræver et konsekvent tilbud om videreuddannelse, fysisk og teoretisk træning, og en masse socialt samvær med gode kolleger, som kan bringe fagligheden i spil.
At drive en faglig forening er ikke gratis, og det er på ingen måde rimeligt at det alene skal finansieres af medlemmerne selv.

Hvad nu, hvis jeg ikke opkræver?
På generalforsamlingen blev det gjort meget klart, at vi hverken kan eller vil lege politi i bestyrelsen. Derfor er det alene op til medlemmernes egen samvittighed at opkræve og videreformidle kampafgiften til FFK.
Vi har ikke mulighed for / vilje til at smide medlemmer ud af FFK hvis man ikke efterkommer denne vedtagelse, men det er klart, at vi vil stille spørgsmålstegn ved den enkelte dommerne manglende opkrævning af kampafgift, hvis man fortsat ønsker at være medlem af FFK. Kampafgiften er vores mulighed for at fastholde et højt fagligt niveau – og den opkræves jo kun i de kampe / turneringer som ikke har en samarbejdsaftale med os!

Såfremt der fortsat er spørgsmål til den fastsatte kampafgift, så er du som medlem meget velkommen til at sende en mail til dommerklubben med dine spørgsmål.
Vi vil i løbet af de kommende dage tilskrive alle klubber samt bestyrelsen i OB70, og de andre privatturneringer, så alle er orienteret om at dommere i FFK opkræver en kampafgift jfr. vores vedtægter.