Generalforsamling 2024

Kære medlem

Dette års generalforsamling blev afholdt TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 19:00.

En veloverstået generalforsamling med flot deltagelse af 65 medlemmer. Inden generalforsamlingen var der mulighed for at få taget mål til den nye medlemstrøje, som med en egenbetaling på 100 kr. er et attraktivt tilbud. Har du endnu ikke fået bestilt en trøje (polo fra mærket Mascot) så kontakt Dennis Wikkelsøe.

Formanden aflagde beretning om årets gang, og var inde over det gode samarbejde med DFU-Fyn, fokus på fastholdelse af dommere og arbejdet ind i DFU. Generalforsamlingen var som vanlig aktiv og under fastlæggelse af kontingent kom flere gode indspark, der endte ud i forslag om, at nye dommere, der melder sig ind i FFK er kontingentfrie det første år, og forslag blev enstemmigt bakket op.

Dommerklubben vedbliver at lave sociale arrangementer, hvilket var efterspurgt fra forsamlingen. Herunder kigger bestyrelsen på at genoptage gåturen den første søndag i januar.

Stor tak til dirigenten Ejnar Bo for en god og sikker ledelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen ser herefter frem til at få fløjtet sæsonen i gang. God sæson

Ref. John Rasmussen