Generalforsamling 2020

  Fyns Fodbolddommer Klub afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19:00, i Dalum IF`s lokaler, Dalumvej 95, 5250 Odense sv.

  Bestyrelsen vil lægge op til debat om forskellige emner for Dommerklubben, men naturligvis med respekt for vores vedtægts bestemte dagsorden, som er følgende: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning, ved formanden
  4. Forelæggelse af regnskab og præsentation af indeværende års budget
  5. Fastlæggelse af kontingent og kampafgift for indeværende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg:
   1. Formand
   2. 1 bestyrelsesmedlem
   3. 1 bestyrelsessuppleant
   4. 2 revisorer
   5. 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt