Generalforsamling 2021

Kære medlem

Bestyrelsen har nøje overvejet kombinationen af ”Generalforsamling” og Corona. En fysisk afholdelse er naturligvis helt udelukket i den kommende tid, og da vi kan risikere en fortsat nedlukning i en længere periode, føler vi både et ansvar for – og en nødvendighed af, at overholde vores vedtægtsbestemmelser.

Derfor har bestyrelsen besluttet – også på baggrund af kommentarer og henvendelser fra enkelte medlemmer, at vi afholder virtuel generalforsamling TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 19:00. Bestyrelsen vil forud for generalforsamlingen udsende link til mødet, sammen med en skriftlig beretning og årets regnskab.

Hermed dagsorden for Generalforsamlingen:

Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Valg af stemmetællere
Punkt 3: Bestyrelsens beretning, ved formanden
Punkt 4: Forelæggelse af regnskab og præsentation af indeværende års budget
Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent og kampafgift for indeværende år
Punkt 6: Behandling af indkomne forslag
Punkt 7: Valg:
A. Kasserer
B. 2 bestyrelsesmedlemmer
C. 1 bestyrelsessuppleant
D. 2 revisorer
E. 1 revisorsuppleant
Punkt 8: Eventuelt

Forslag til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Vi håber at så mange medlemmer som overhoved muligt har lyst til at være en del af vores generalforsamling, hvor vi dels skal drøfte året 2020, med alle de udfordringer vi har stået overfor, men endnu vigtigere skal vi kigge fremad mod 2021 og de kommende år. Vi har brug for at i medlemmer deltager, så vi sikrer at de beslutninger vi træffer i bestyrelsen har opbakning hos vores medlemmer. Bestyrelsen arbejder på forskellige scenarier for fremtiden, men vi ønsker Jeres opbakning til vores arbejde.

På vegne af bestyrelsen
Mathias Bjørnø