FFKs Generalforsamling er nu veloverstået

    Der var en god saglig debat på baggrund af formandens beretning, hvor man bl.a. drøftede fastholdelse og muligheden for at skaffe midler til at øge aktiviteterne m.m. Der blev også fra formanden udtrykt skuffelse over at ikke alle dommere der har dømt OB70 idet forgangne år har indbetalt den kampafgift der blev vedtaget på sidste generalforsamling. 

    Regnskabet  blev taget til efterretning, der var et mindre underskud på 7000,- på driften. I parantes bemærket, ville der ikke have været dette såfremt alle dommere fra OB70 havde indbetalt kampafgift. Formuen faldt med ca 30.000 kr hovedsageligt som følge af et stort kurstab på Danske Bank aktier.

    Der blev lavet 2 tilpasninger i vedtægterne, der åbnede op for en lidt større fleksibilitet for afviklingen af generalforsamlingen.

    Vores kasserer Henning Elkjær havde valgt at trække sig på grund af et stort arbejdspres i det civile erhverv, i stedet valgtes John Rasmussen som ny kasserer. Der var genvalg af Torben Radoor og Kent Bøgelund for en 2 årig periode. Tom Krøyer trådte igen ind i bestyrelsen efter nogle års fravær, han blev på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt til ny næstformand i stedet for John Rasmussen. Endelig valgtes Michael Jensen som ny suppleant til bestyrelsen.