Kontingent 2024
Aktive dommere i seniorrækkerne: 400 kr
Udviklere og vejledere: 400 kr
Ny indmeldte dommere første år 0 kr
Aktive ungdomsdommere 250 kr
Passive medlemmer: 100 kr
Æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer: kontingentfrie