Vold mod dommeren

Vold mod dommeren

Skulle du være uheldig at opleve en episode hvor du har afblæst kampen på grund af vold mod din person. Kan du på denne side finde hjælp og vejledning til at løse situationen optimalt. Det er vigtigt, at du bruger denne vejledning, fordi du på denne måde sikrer, at du får den bedst mulige hjælp og beskyttelse. Kort fortalt skal du følge disse skridt.

1) Stands omgående kampen, hvis du bliver udsat for vold.

2) Få spillerens navn og/eller nummer. Forsøg ikke at kontakte spiller eller hold – uanset hvor rolige de må virke.

3) Få det andet hold til at notere telefonnumre til dig – de kan bruges som vidner.

4) Ring straks til en kontaktperson fra FFK – gerne et bestyrelsesmedlem. Eller et medlem af DBUFyns dommerudvalg. Nye dommere kan bruge deres vejleder, hvis det føles mest naturligt.

5) Tag straks på skadestue/ eller egen læge og få dokumentation for påførte synlige skader.

6) Kontakt Politiet og anmeld sagen straks efter besøg på skadestuen.

7) Kontakt under ingen omstændigheder presse, tilskuere, spillere eller klub.

8) noter hvad du har været udsat for, og lav herefter en indberetning af episoden den sendes til Dbufyn og gerne en kopi til dommerklubben.

 

 

Guidelines til dommerne

Definitioner på slag: Ved slag forstås direkte hårdt slag mod ansigt eller krop. I sådanne tilfælde afbrydes kampen. Ved puf lignende slag bortvises/udvises den person, der puf-fer/slår og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed

Definitioner på at kaste ting mod dommeren: Ved kast med en stump genstand (sten flasker, mobiltelefoner el. lignende), der rammer dommeren afbrydes kampen. Ved kast med lette genstande (f.eks en spillertrøje) bortvises/udvises den person, der kaster genstanden på dommeren og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed Ved kast efter dommeren bortvises/udvises den person, der kaster tingen efter dommeren og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed.

Definitioner på trusler: Ved trusler på livet forstås f.eks følgende vending Jeg slår dig ihjel . I disse tilfælde afbrydes kampen. Ved andre mindre alvorlige trusler f.eks jeg skal nok få ramt på dig udvises/bortvises den person, der fremsætter truslen og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed.

Definitioner på at spytte: Hvis der bevidst spyttes på en dommer afbrydes kampen. Hvis der bevidst spyttes efter en dommer bortvises/udvises den person, der spytter efter dommeren og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed